La boira i les matances, protagonistes de la Fira de Sant Tomàs

Sobre la fira d’ahir hi ha opinions de tota casta. Sobre gusts, colors.

El que sí és segur és que durant les primeres hores hi va haver una boirada, que els comerços locals de restauració van fer una bona caixa i que l’Ajuntament va recuperar la Mostra de Matances, tal i com els partits de govern havien promès.

Dies abans de diumenge, a diversos mitjans de premsa escrita, van aparèixer el batle i la regidora de Comerç afirmant estar preparats i amb tota la documentació en regla per fer les feines al porquim.  

Veurem si la recuperació de la mostra tornarà a serà objecte de debat en la política local.