Finestra única contra els efectes de la Covid-19

En un comunicat enviat avui matí a la premsa, l’equip de govern ha anunciat la creació d’un Punt d’Atenció i Suport a Famílies i Empreses, que actuarà com a finestreta única respecte a tots els tràmits administratius relacionats amb la crisi: petició de subvencions, bonificacions, pròrrogues, etc. Aquest òrgan estarà gestionat per l’advocat de l’Ajuntament i serà gratuït.

Segons s’afirma al text, aquesta nova eina només és el primer anunci d’una estratègia global de reactivació econòmica i social del municipi, que serà presentada en els pròxims dies. De fet, fins i tot es contempla reformar el pressupost per atorgar més liquidesa a les partides socials.

Amb tot, aquest punt d’atenció i suport serà una finestreta única contra els efectes socials i econòmics de la pandèmia.