Primeres mesures municipals contra la crisi del coronavirus

L’Ajuntament va publicar ahir capvespre la primera tongada de mesures socials i econòmiques destinades a pimes i famílies locals.

Segons el text publicat al web de la Sala, es tracta “de la primera fase d’un pla d’actuació global que s’anirà desplegant progressivament, a mesura que les institucions supramunicipals facin passes cap al desconfinament i la nova normalitat”.

En aquesta línia, l’equip de govern PP-C’s afirma que s’està realitzant una diagnosi econòmica, jurídica i administrativa per veure fins a quin punt la institució local pot arribar.

Aquests són els quinze punts:

 1. Suspensió de la taxa de l’escoleta de Sa Rota durant tota la vigència de l’estat d’Alarma i retornament del 50% del mes de març.
 2. Augment se les partides pressupostàries municipals destinades a ajudes socials i assistència a famílies a través de superàvit i modificacions de crèdit.
 3. Impuls de la connectivitat en l’educació: adquisició de targetes SIM per a famílies sineueres sense accés a Internet.
 4. Creació d’un Punt d’Atenció i Suport per a Famílies i Empreses.
 5. Establiment d’un període mitjà de pagament a proveïdors de quinze dies.
 6. Suspensió de la recaptació de la taxa d’ocupació de domini públic per a obres durant tota la vigència de l’estat d’Alarma.
 7. Agilització de la tramitació de llicències urbanístiques.
 8. Pla de reobertura de l’Ajuntament: foment del teletreball, cita prèvia, mesures de distanciament i sistema de torns rotatius.
 9. Eliminació de la recaptació de la taxa de terrasses de tot l’any 2020.
 10. Possibilitat d’ampliació de l’àrea de terrassa dels locals de restauració, segons les circumstàncies, per compensar la reducció d’aforament.
 11. Ampliació del període de pagament de la taxa del mercat fins al setembre i suspensió de la part proporcional corresponent a la vigència de l’estat d’Alarma.
 12. Elaboració d’un estudi econòmic per establir futures bonificacions per a empreses: taxa de residus, vehicles de tracció mecànica d’ús comercial, guals permanents…
 13. Creació d’un pla per fases d’impuls i reorganització del mercat setmanal.
 14. Impuls d’una campanya de suport a l’economia local: petit comerç, indústria, hoteleria i restauració.
 15. Reposicionament de la marca ‘Sineu, una vila de primera’ i realització de promoció.

És de suposar que la reducció d’ingressos suposarà també la reducció de despeses quant a partides semblants a Cultura o Festes. Els doblers no surten del cel. Aviat es veuran quines són les següents passes del consistori.