Renoven Sa Rota

La Sala ha publicat avui matí a la pàgina web municipal un comunicat que informa sobre la renovació del centre d’educació infantil ubicat vora el PAC.

L’obra, executada durant la darrera part de 2020, ha consistit en el repintat exterior de la infraestructura, la renovació dels aparells de climatització, un nou sòl al pati dels infants, la instal·lació nous toldos a l’exterior i la construcció d’una nova vorera al tram del carrer que s’ubica davant el centre escolar.

Segons l’Ajuntament, l’import de l’execució ha estat de poc més de 40 mil euros i totes les intervencions les han realitzat empreses de Sineu.