Finalitza la reforma del primer tram del vial

En un comunicat publicat fa breus minuts, a la plana web i les xarxes socials municipals, l’Ajuntament informa que s’ha finalitzat la reforma del tram del vial de circumval·lació que discorr entre la carretera de Llorito i el camí vell de Montuïri.

Segons informa la Sala, “l’execució ha estat gestionada per l’empresa Maties Amer” i està valorada en 78.589,50 euros. Les obres han consistit en “la intervenció ha adaptat la voravia […] i ha suprimit barreres arquitectòniques. També s’ha eixamplat la zona peatonal, que compta amb un nou paviment estampat, i s’ha millorat l’entorn amb una barana protectora i una garangola contínua sembrada amb plantes xeròfiles, espècies de fàcil manteniment i adaptació”.

L’equip de Tomeu Mulet (PP) manifesta la voluntat de continuar millorant la ronda del poble, després d’aquesta recent intervenció i la realitzada en la legislatura anterior entre la carretera de Maria i la carretera de Llubí.

Foto: web Ajuntament de Sineu