Nova delegació d’U Energia

L’mpresa mallorquina U Energia acaba d’obrir un punt de servei a Sineu, més concretament al carrer Menestrals, on poden contractar-se els serveis d’energia elèctrica verda i telefonia mòbil, així com resoldre qualsevol tipus de consulta o incidència.

Des del punt de servei de Sineu els veïns disposaran d’atenció personalitzada i tracte amb el seu agent de confiança de qui rebran l’assessorament que requereixin tant en el servei de llum, per a fer un ús responsable i intel·ligent de la xarxa aconseguint un estalvi important d’energia, havent adequat la despesa mínima a les necessitats reals de cada habitatge, com en el servei d’autoconsum, dissenyant i adaptant la instal·lació al nivell de consum utilitzant eines de monitoratge que controlen la producció i estalvi, així com també en els serveis de telefonia, oferint sempre les tarifes més assequibles adequades a l’estil de vida de cada client.

La proximitat amb el client és un dels principals valors d’U energia, motiu pel qual, l’obertura de nous punts de servei en punts clau de Mallorca és de vital importància per poder continuar oferint un tracte de qualitat, segons expliquen des de l’empresa. U energia disposa d’un equip tècnic especialitzat per donar servei a tots els clients de la zona de la Mancomunitat.

Foto: Fora Vila