S.O.S Turisme

L’Ajuntament de Sineu s’ha adherit a les plataformes S.O.S Turisme i S.O.S Esports des d’aquest dilluns passat.

La proposta d’adhesió fou debatuda al ple municipal de pressuposts a iniciativa del grup popular, que defensà la moció com una iniciativa de recolzament públic a aquests sectors, molt afectats per la crisi. Segons els regidors, amb aquesta adhesió la Sala es compromet a adoptar mesures per reduïr els efectes econòmics de la crisi sanitària, a reclamar més velocitat en el subministrament de vaccins i a reconèixer públicament els eforços de les empreses envers la situació.

La proposta va sortir endavant amb els vots en contra del regidor socialista i el grup d’esquerra nacionalista.

Foto: SOS Turismo