90.000 euros en ajudes COVID per a Sineu

D’acord amb el que es va avançar al ple municipal que aprovà els pressuposts de 2021, l’Ajuntament ha publicat la convocatòria d’ajudes destinades als sectors econòmics de Sineu afectats per la crisi de la Covid-19.

La convocatòria té per objecte ajudar al teixit productiu del municipi de Sineu amb la regulació de la concessió d’ajudes econòmiques que pretenen pal·liar les pèrdues produïdes en els sectors econòmics, a conseqüència de les restriccions aprovades pel Govern per aturar l’expansió de la crisi soci-sanitària o que estiguin especialment afectats per la pandèmia. S’hi destinen 92.675,79 euros procedents d’un fons mixt participat per l’Ajuntament, el Consell i el Govern de les Illes Balears.

S’atorgaran ajudes directes d’entre 1000 i 1500 euros totes les empreses que ho sol•licitin sense haver de participar en un concurs de concurrència competitiva.

La convocatòria resta oberta durant quinze dies i tota la informació s’ha publicat a la web institucional de la Sala.