La Societat de Caçadors de Sineu, un exemple en l’àmbit balear

Recentment l’Associació Balear d’Entitats de Caça ha lloat les propostes cinegètiques de la Societat de Caçadors de Sineu.

L’entitat, que té seu a Sa Quintana, ha informat als seus membres que amb l’objectiu de la conservació i ek desenvolupament de la cria i manteniment de les espècies cinegètiques del vedat local, es proposa gestionar finques de conreu del terme municipal que no estiguin sembrades pels seus propietaris. Respecte a les despeses de la feina, maquinària agrícola i les llavors del cereal, es faria càrrec la Societat de Caçadors.

L’objectiu d’aquesta proposta que es fa als petits propietaris és augmentar la cobertura vegetal i l’alimentació destinada a perdius, guatlleres i conills, entre altres.

La Societat de Caçadors ha publicat el seu telèfon (615047124) correu electrònic (sociedadcazadoresdesineu@gmail.com) per contactar amb totes aquelles persones interessades en aquesta interessant proposta cinegètica.