Pas a nivell problemàtic

Fa passa vegades que el pas a nivell Llubí-Tramuntana dona seriosos problemes. Nombrosos usuaris de Serveis Ferroviaris i altres particulars … Més