28D: Innocentades

Torna a ser 28 de desembre i tornen a aparèixer al poble les tradicionals innocentades. Qui hagi anat a comprar … Més